post@skodjeentreprenor.no
992 28 535

Vann og avløp

Vi utfører alt innen vann – og avløpsinstallasjoner. Både renovering av eksisterende anlegg  og nyetableringer. Vi har personell med ADK-1-sertifikat som myndighetene krever for å utføre arbeid på utvendig vann – og avløpsanlegg.

Kontaktinfo:
Tlf.: 992 28 535
E-post: post@skodjeentreprenor.no