post@skodjeentreprenor.no
992 28 535

Jan Ove Longvastøl Daglig leder, maskinfører og regnskap

Jan Ove Longvastøl har svennebrev som rørlegger og har påbegynt mesterbrevutdanning i rørfaget. Det betyr at Skodje Entreprenør AS snart vil bli en mesterbedrift.
Han har erfaring fra både rørleggerfaget og større offentlige vann – og avløpsanlegg.

E-post: jol@skodje-entreprenor.no
Tlf.: 992 28 535