post@skodjeentreprenor.no
950 93 561

Andreas Barseth Berg Daglig leder, maskinfører og lastebilsjåfør

Andreas Barseth Berg har fagbrev som anleggsmekaniker. Han har arbeidet i faget i 8 år. Han har mye erfaring når det kommer til anleggsmaskiner og utstyr og har ført en del maskiner siden 2012. I tillegg til sin rolle som HMS-ansvarlig er han maskinfører og anleggsmekaniker hos oss.

E-post: ab@skodje-entreprenor.no
Tlf.: 950 93 561