post@skodjeentreprenor.no
992 28 535

Grunnarbeid

– Utgraving av hus-, hytte-, nausttomer
– Alt innen vann-, avløp-, drenering og overvannsinstallasjoner (både renovering og nyinstallasjon)
– Drenering rundt bygninger
– Innkjørsel og parkeringsplasser
– Renovering og etablering av uteområde
– Fundament til murer o.l
– Opparbeiding av veier (både reparasjon og nyetablering)

Sprengningsarbeider leies inn ved behov

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg på ditt neste prosjekt!

Kontaktinfo:
Tlf.: 992 28 535
E-post: post@skodjeentreprenor.no