post@skodjeentreprenor.no
950 93 561

Grunnarbeid

– Utgraving av hytte- og nausttomter o.l
– Alt innen drenering og overvannsinstallasjoner (både renovering og nyinstallasjon)
– Drenering rundt bygninger
– Innkjørsel og parkeringsplasser
– Renovering og etablering av uteområde
– Fundament til murer o.l
– Opparbeiding av veier (både reparasjon og nyetablering)

Sprengningsarbeider leies inn ved behov

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg på ditt neste prosjekt!

Kontaktinfo:
Tlf.: 950 93 561
E-post: post@skodjeentreprenor.no